Kortare väntetid på akuten – snabbare till läkarbedömning

Vistelsetiden för en patient vid länets tre akutmottagningar är kortare än i landet i övrigt. Den totala vistelsetiden för en patient på Universitetssjukhuset Örebros akutmottagning går också mot strömmen och minskar, tvärtemot utvecklingen i landet i övrigt där tiderna ökar. Det visar Socialstyrelsens färska rapport, ”Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – Februari 2018”.

Också tiden till det att man får en läkarbedömning på akutmottagningen är något lägre för de tre mottagningarna i länet, jämfört med övriga mottagningar i landet. Också här minskar tiden på USÖ.

Vistelsetiden på en akutmottagning i landet för en patient är i genomsnitt 210 minuter. På akutmottagningen vid USÖ är väntetiden 195 minuter, vilket är en minskning med tre minuter sedan året innan. Även tiden till läkarbedömning minskar på USÖ, från 61 till 58 minuter. För patienter över 85 år är tiden innan läkaren kommer 53 minuter, vilket är en minskning med fyra minuter.

– Det här är ju lite unikt, både att vi som så pass stor akutmottagning ligger under rikssnittet, och att vi lyckats gå mot strömmen i förhållande till övriga Sverige och förkorta våra tider, säger Bruno Ziegler, verksamhetschef vid Akutkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Det är extra glädjande med tanke på att vi har haft 1 700 fler besök på mottagningen under samma period.

– Jag skulle nog säga att minskningen har koppling till satsningar vi har gjort på akutmottagningen med akutläkare, specialistutbildning för akutsjuksköterskor, teamarbete, samarbete med geriatriska, medicinska och kardiologiska klinikerna och vårt kontinuerliga kvalitetsarbete.
– Minskningen i tid är inte så stor i minuter, men sammantaget innebär det faktiskt över 3 000 timmar kortare väntetid för akutsökande patienter i Örebro.