Klimatsmarta projekt får dela på drygt elva miljoner – “6,8 miljoner till tankstation vid Atleverken”

I dag fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till nio nya miljöprojekt
i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de nio projekten
11 634 825 kronor i bidrag för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med stor klimatnytta.

Mest pengar denna gång får Gasum AB som får 6,8 miljoner för att bygga en ny tankstation vid Atleverken. Etableringen är en del av Gasums 13-miljonerssatsning på att etablera ett rikstäckande nätverk av tankstationer för flytande biogas (LBG) och naturgas (LNG) i Sverige men även i Norden.

– Klimatklivs-pengar är en bra morot för företag och organisationer att göra klimatinvesteringar. Gasums satsning på att dra biogas till fler tankställen kan göra mycket för att minska fossila bränslen hos den tyngre fordonsflottan, säger landshövding Maria Larsson.

Det är alltså Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Länsstyrelsen i Örebro läns roll är att främja och informera om stödet och stötta företag på regional nivå som vill söka Klimatklivspengar. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

Fem av de nio projekten handlar om byggandet av laddstolpar för laddning av elbilar.

foto: gasum.se

,