Antalet laddbara personbilar i Örebro ökar

Vid utgången av 2017 fanns det 376 laddbara personbilar i trafik i Örebro, vilket motsvarar 0,6 procent av Örebros personbilsflotta. Det är en ökning med 153 bilar sedan förra året. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Solna med 6,1 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Av samtliga bilar i Örebro kunde 7,4 procent drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är enökning från 2,0 procent 2007. Samtidigt har andelen bilar som körs på bensin minskat från 91,1 till 57,7 procent.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast en procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Några fakta om bilparken i Örebro vid utgången av 2017:

– Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 57,7 procent
– Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 33,1 procent
– Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 5,4 procent
– Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 1,5 procent
– Andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) uppgick till 0,6 procent
– Andelen övriga bilar (främst elhybrider) uppgick till 1,7 procent
– Totalt fanns det 65 842 bilar i Örebro, en ökning med 1 453 bilar (2,3 procent) sedan 2016 och en ökning med 11 601 bilar (21,4 procent) sedan 2007

foto: eon

,