Örebro går om Västerås i befolkningsligan – är nu Sveriges sjätte kommun

I samtliga län och i 226 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2017. I november passerade både Örebro och Västerås 150 000 invånare medan Gävle och Nacka passerade 100 000 invånare under första halvåret. Örebro passerade inte bara 150 000 invånare utan även Västerås och är numera befolkningsmässigt Sveriges sjätte största kommun.

– Det är en välförtjänt framgång för Örebro som jobbat bäst i Sverige med bostadsbyggande och ett snabbt växande universitet där en hög andel av studenter väljer att stanna kvar i kommunen, kommenterar landshövding Maria Larsson.

De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö hade alla en kraftig folkökning, men den berodde helt på högt födelse- och invandringsöverskott. De tre kommunerna hade de största inrikes flyttningsunderskotten. Störst inrikes flyttningsöverskott under 2017 hade Örebro, Uppsala och Kungsbacka.

källa: scb