Tre meter högt äpple ska pryda Vivallakullen

Nu är det klart att det blir konstverket ”Äppletanke” av Bigert & Bergström som kommer att ta plats på Vivallakullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018.

Tanken med ett konstverk på kullen är att skapa ett landmärke. Konstverket ska vara en tillgång för de människor som bor och verkar i närheten. Syftet med att sätta ett konstverk på kullen är också att det ska förhöja upplevelsen av platsen och fungera i samklang med omgivningen.

Under hösten 2017 fick yrkesverksamma konstnärer möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget att skapa ett konstverk till Vivallakullen, fyra valdes ut till skissuppdrag. Jurygruppen har nu beslutat att ge uppdraget till Bigert & Bergström med motiveringen:

”I form av ett äpple görs en skulptur att sitta i eller vara kring. Skulpturen är så pass stor att den rymmer flera personer åt gången och juryn anser att Bigert & Bergströms skissförslag på ett fint sätt samverkar med platsen. Man kan spegla sig själv och omgivningen i den blanka ytan och solen kommer få delar av skulpturen att lysa och kasta solkatter. Skulpturen kommer att vara en bidragande orsak till att besökaren vill vandra upp för kullen och den kommer att förhöja upplevelsen av platsen. Äpplet är också en tydlig symbol för kunskap och hälsa. Materialet, rostfritt stål, är mycket slagtåligt och har lång hållbarhet.”

Äpplet blir minst tre meter högt i rostfritt stål. Dess bett, som är blankpolerat, ger plats för flera personer att sitta.