Så skapas billigare hyresrätter i Örebro

Tillsammans med Botrygg har Örebro kommun tagit fram en modell för att skapa lägre hyror i nyproducerade lägenheter.

– Örebro växer och det är bra, men nyproducerade bostäder är ofta dyra. Det finns ett starkt politiskt intresse för att skapa förutsättningar för nya bostäder som fler har råd att bo i. Jag är stolt över att det nu blir verklighet här i Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Modellen bygger på att en del av lägenheterna i projektet blir bostadsrätter och den andra delen blir hyresrätter. En del av vinsten på bostadsrätterna finansierar en lägre hyra på vissa av hyresrätterna. Cirka 20 procent av lägenheterna kommer att ha en lägre hyra än normalt och hyresnivåerna låses fast i ett tomträttsavtal (sidoavtal) för en period om 15 år. Efter 15 år tillämpas bruksvärdeshyra.

En lägenhet med lägre hyra på tre rum och kök kommer att ha en hyra på omkring 7 500 kr/mån jämfört med en normalhyra på runt 10 000 kr/månaden.

– Vi behöver fler hyresrätter med överkomliga hyror. Detta är ett lysande exempel på vad en kommun och byggherre kan åstadkomma genom en nära dialog och en gemensam målbild. Örebro kommun ska ha en stor eloge för sin öppna och nytänkande inställning i detta samarbete, säger Adam Cocozza, VD, Botrygg.

Kommunen kommer under året arbeta med att ta fram en modell för att fördela lägenheterna och vilka kriterier som ska gälla för fördelningen.

– Det flesta stora kommuner i landet strävar efter att nå lägre hyresnivåer. Det känns kul att vi går först ut i landet med en modell som fungerar. Att vi får göra detta i ett relativt stort projekt med cirka 130 lägenheter i Södra Ladugårdsängen känns extra roligt, säger Erik Blohm, avdelningschef Mark och exploatering

Beslut fattas i Kommunstyrelsen den 13 mars.

foto: Jörgen Wiklund/Scandinav Bildbyrå

,