4 200 bostäder har byggts på två år – nu lugnare byggtakt

Under de senaste fem åren har bostadsmarknaden utvecklats mycket starkt och under 2016 färdigställdes ungefär 2 100 bostäder i kommunen. Även under 2017 färdigställdes ungefär 2 100 bostäder.

Efter år av rekordhög befolkningsökning och rekordmycket byggande av bostäder i Örebro, så märks nu tendenser av en lugnare marknad och byggtakt.

– Vi måste alltid ha plats för nya örebroare. Örebro växer som aldrig förr och när vi blickar framåt kommer tillväxten att fortsätta, men i en något mer normal takt än under de senaste åren, säger Erik Blohm, avdelningschef Mark och exploatering.

– I Örebro har kommunen en stor roll som sälja­re av mark. Vi vill bidra till en mer motståndskraftig marknad och en långsik­tigt hållbar bostadsproduktion. Det gör vi genom ansvarsfullt byggande.

Ansvarsfullt byggande innebär bland annat att vi begränsar markförsäljning i områden där det redan byggs mycket. Det leder till att risken på bostadsmarknaden sänks och det skapar även trygghet för byggaktörer som investerar i Örebro.

“I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Ungefär 1000 bostäder är under produktion och ytterligare 1000 bostäder är markanvisade. Med anledning av den stora expansionen, har tiderna för försäljning och uthyrning av lägenheter normaliserats. Därmed har också tiderna för projektens genomförande förlängts något. Vi har beslutat att ge dessa projekt lite mer tid för bearbetning och dessutom avvakta med ytterligare markförsäljning i området. Just nu pågår en markförsäljning i Norra Ormesta. Den omfattar cirka 400 bostäder och vi förväntar oss en bra efterfrågan på bostäderna i området”.

källa: Örebro kommun

,