Här finns 1 800 sommarjobb att söka

Perioden 1-14 mars kan ungdomar födda 2000-2002 och som är skrivna i Örebro kommun anmäla intresse för en av de 1 800 praktikplatserna kommunen kan erbjuda. Intresset brukar vara stort.

Feriepraktik innebär sommarjobb under högst tre sommarveckor inom offentlig sektor, föreningsliv och företag. I år har 1 800 ungdomar möjlighet att sommarjobba. Feriepraktik innebär det att ungdomarna erbjuds en, två eller tre sommarjobbsveckor. Det finns ingen garanti för att få en feriepraktik.

Läs mer på:

www.orebro.se/feriepraktik