Öbo har traineeprogram för byggingenjörer – “allmännyttan har ett stort behov av kompetens”

Byggingenjör, kommunikatör, biträdande strategisk inköpare och redovisningsekonom. Det är några tjänster som ingår i Allmännyttans traineeprogram som genomförs av bransch- och intresseorganisationen SABO.

– Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och Allmännyttans traineeprogram ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen. De får ett unikt nätverk, en god verksamhetsförståelse och personlig utveckling under ett år, säger EvaHanna Wittrin, programansvarig på SABO.

Drygt 130 personer har sedan starten 2006 genomgått SABO Traineeprogram. Från och med starten hösten 2018 ändrar traineeprogrammet namn till Allmännyttans traineeprogram.

– Det gör vi för att inkludera alla våra medlemsföretag där traineerna har sin anställning under traineeåret. SABO är ju endast en branschorganisation medan Allmännyttan är ett mer rättvist namn för vad programmet innehåller. Ordet Allmännyttan har även en positiv klang där merparten av den svenska befolkningen vet vad det innebär. Programmet är ett sätt för SABO att ta ansvar för kompetensförsörjningen till branschen och därmed möjliggöra bostadsbyggande som är en förutsättning för tillväxt, ökad rörlighet och matchning på arbetsmarknaden. I år har traineeprogrammet 18 deltagare från 13 företag, varav 17 är nyrekryteringar, säger EvaHanna Wittrin.

 

Tjänster som ingår i årets Allmännyttans traineeprogram är:

Upphandlare Bostadsbolaget i Göteborg

Biträdande projektledare Familjebostäder i Göteborg

Kommunikatör Familjebostäder i Göteborg

Projektledare Gotlands Hem

Strategisk inköpare HBV

Områdesansvarig Stångåstaden

Biträdande projektledare Svenska Bostäder

Biträdande strategisk inköpare Svenska Bostäder

Verksamhetsutvecklare Svenska Bostäder

Fastighetsingenjör Telge Bostäder AB

Miljöingenjör Telge Bostäder AB

Byggingenjör Uppsalahem

Byggingenjör Örebro Bostäder AB

Fakta om Allmännyttans traineeprogram
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, står bakom traineeprogrammet som pågår under ett år. Deltagarna anställs på ett av SABOs 310 medlemsföretag för en specifik tjänst och har sin hemvist där hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler och med traineer från alla delar av landet. Utbildningen innehåller även hemuppgifter och uppföljningssamtal med närmsta chef. Ansökningsperioden för unga akademiker som vill ansöka till någon av tjänsterna i Traineeprogrammet med start hösten 2018 är 28 februari- 28 mars.

,