Kan bli gratis för elever att åka kollektivt på sommarlovet – förslag på remiss

Regeringen föreslår ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för unga under sommarlovet. Det är ett bra initiativ tycker Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad som ställer sig bakom förslaget.

Under sommarlovet borde skolungdomar från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 2 i gymnasiet kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Det menar regeringen som för åren 2018-2020 föreslår ett årligt stöd på 350 miljoner kronor för detta.

– Det här är ett bra förslag som vi ser flera vinster med, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom det ger alla barn i målgruppen samma möjlighet att resa kollektivt. Det finns fortfarande för många barn som av ekonomiska skäl inte kan ta bussen till badet eller andra sommaraktiviteter. Det här förslaget kan göra deras sommarlov mycket bättre, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

– Sen tror vi också att detta kommer vara positivt för miljön, då det kan stimulera ett ökat resande med kollektivtrafiken istället för med bil, säger Mats Gunnarsson.

De 350 miljoner kronorna kommer att fördelas över landet enligt en princip som bestäms av regeringen. För Region Örebro län, och Länstrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län, är det preliminära bidraget cirka 10,5 miljoner kronor vilket är baserat på cirka 21 000 elever.

Förslaget är ännu ute på remiss, och det finns i dag inget beslut om att realisera det.

,