Asylsökande gästar länsmuseet – “öka kontakten med det svenska samhället”

Lördag den 10 mars får Örebro läns museum besök av ett femtiotal asylsökande barn och vuxna. Sedan förra året samarbetar länsmuseet med Rädda Barnen och Röda Korset i ett projekt med medel från Länsstyrelsen, s.k. TIA-medel. Projektet syftar till att erbjuda asylsökande bättre möjligheter att ta del av kultur, lära sig om Örebro län och öka kontakten med det svenska samhället.

I besöket ingår en visning av utställningen Vi blir Örebro. Barn och föräldrar får göra olika roliga aktiviteter i museets skaparverkstad.

Projektet vill också bidra till språklig tillgänglighet för flera av länets kulturhistoriska besöksmål närmare bestämt  Siggebohyttans bergsmansgård, Arbetarmuseet Gråbo, Göthlinska gården, Persedelförrådet i Sannahed och även Vi blir Örebro på länsmuseet i Örebro. Museipedagog Johanna Björck har granskat fakta och skrivit texter om dessa platser. Sedan har de översatts till dari, arabiska, somaliska, tigrina och engelska. Texterna kommer också att finnas inlästa så att man kan lyssna på dem.

Projektet vill nå alla asylsökande och kunna sprida information om de olika besöksmålen på ett lättförståeligt och tilltalande sätt. Kontakten med asylsökande från de olika språkgrupperna är därför viktig. I arbetsgruppen för projektets genomförande finns Taj Khanzada och Hakim Hajik som har hjälpt till med de viktiga kontakterna med asylsökande i Stråssa och Storå. Rädda Barnen och Röda Korset har också viktiga ingångar genom sina frivilliginsatser, träffar och språkcaféer på orter runt om i länet.

– Vårt TIA-projekt är ett led i att locka helt nya besökare till museer och kulturmiljöer i Örebro län, berättar museichef Birgitta Johansen. Det är glädjande att antalet museibesök i Sverige stadigt ökar och vi ser det också på vårt museum, fortsätter hon. Tyvärr ser man fortfarande stora skillnader mellan olika grupper och i olika delar av landet i hur man tar del av kultur och museer. Vi måste jobba mycket mer med tillgängliggörande och relationer för att utjämna de klyftor som finns och TIA-projektet kan vara en av många goda insatser som nu görs runt om i Sverige.