Videorekryteringsföretaget Yobber får tillskott på fem miljoner – “erbjuder ett modernare sätt att rekrytera”

Videorekryteringsföretaget Yobber har fått ett tillskott på fem miljoner kronor från nya och befintliga ägare. Pengarna skall finansiera produktutveckling och en accelererad marknadsbearbetning. Genom den offensiva satsning som företaget nu inleder, siktar man på att omsätta 33 miljoner kronor inom fyra år.

Korta filmklipp ersätter allt oftare långa texter i vårt moderna informationssamhälle. Men för den som vill söka ett jobb brukar det fortfarande krävas redogörelser på ett par sidor. Yobber erbjuder ett modernare sätt att rekrytera. Genom att låta arbetssökande svara på några frågor framför en kamera, får arbetsgivare snabbare en god uppfattning av de sökande och kan effektivisera sin rekryteringsprocess.

– För många arbetsgivare är personlighet, utstrålning och engagemang nyckelfaktorer. Men personligheten är nästan omöjlig att upptäcka i en skriftlig ansökan, säger vd Peter Röseberg. Dessutom kan arbetsgivaren får svar på hur en sökande skulle resonera och agera i vissa nyckelsituationer. Flera av våra kunder berättar att de har femfaldigat effektiviteten i sin rekrytering.

I dagarna fick Yobber ett kapitaltillskott på 5 mkr från nya och befintliga ägare. Pengarna skall användas till produktutveckling och ökad marknadsbearbetning. Bland annat anställs nu tre nya säljare.

– Främst riktar vi oss till företag med stort söktryck, exempelvis ICA Maxi och Parken Zoo som är kunder till oss idag, säger Brita Klingberg, marknadsansvarig på Yobber. En stor del av denna marknad är obearbetad av oss, vilket vi skall ändra på nu. Potentialen är jättestor.

Ett sätt att förbereda bolaget för en snabb tillväxt är att skapa tydligare struktur och styrning av bolaget – en process där universitetsägda Inkubera är en viktig samarbetspartner.

– När vi nu växlar upp verksamheten behöver vi system som kan klara fler kunder och medarbetare. Inkubera har hjälpt oss att sätta fokus på rätt saker och är ett värdefullt bollplank.

Utöver den egna offensiva satsningen, talar flera övergripande trender i samhället för Yobber. I takt med att fler personer i en ny generation får ledande positioner, ökar också intresset och acceptansen för videorekrytering som verktyg. Dessutom kan metoden bidra till att underlätta integrationen.

– Är du av utländsk härkomst och inte har svenska som modersmål, är det svårt att skriva en ansökan som kan hävda sig i konkurrensen. Vi menar att videorekrytering kan motverka fördomar så att fler får chansen. Vi vill bidra till att visa mer av människan, säger Brita.