Här byggs Närkefrakts nya anläggning – omfattar 7 000 kvadratmeter

Örebrobaserade Närkefrakt påbörjar nu bygget av en helt ny anläggning med kontor, godsterminal, lager, verkstad och tvätthall på Pilängen i Örebro. Bygget kommer resultera i regionens första heltäckande anläggning för lastbils- och transportbranschen.

– Vi ser mycket positivt på utvecklingen för vår bransch. Därför vågar vi göra denna expansiva satsning i Örebro – mycket tack vare det goda läge Örebroregionen erbjuder. Det är ju till och med utnämnt till Sveriges bästa, säger Fredrik Öjdemark, VD.

Det första spadtaget kommer att tas, under högtidliga former, onsdag den 14 mars klockan 16:30 på Pilängsgatan (hörnet Vältgatan), tillsammans med kunder, leverantörer, politiker och andra personer som har intresse för regionens roll som logistikcentrum.

Den efterfrågan som finns på transporter till, från och inom Närke har gjort att Närkefrakt och dess delägare beslutat att bygga en helt ny anläggning. Totalt kommer den omfatta 7000 kvm och 50 000 kvm asfalterade ytor, med expansionsmöjligheter. I den nya anläggningen kommer det, förutom godsterminal, även finns ytor för externa tredjepartslogistikkunder.

Som hyresgäster kommer en ny tvätthallsaktör och en lastbilsverkstad vara verksamma.

– Framtida satsningar på hållbara transporter bedömer vi också kommer gynna vår starka ställning som den naturliga samarbetspartnern för regionala logistiklösningar och det bidrar också till behovet av en modern anläggning, säger Fredrik Öjdemark.