Öppnar dörren för att bli mer inkluderande – “skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden”

Nu kommer ÖppnaDörren till Örebro på resan genom Sverige i syfte att få fler personer med olika bakgrund att mötas. Det övergripande målet är att skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) har Örebro valts ut som en av de prioriterade orterna för att få ÖppnaDörrens alla fyra initiativ att växa i hela Sverige.

I syfte att få fler Öreborare med olika bakgrund att mötas under vardagliga former kommer ÖppnaDörren den närmsta tiden att göra flera aktiviteter i Örebro.

– Vi är väldigt glada för det varma mottagandet vi fått i Örebro och vi samverkar nu med kommunen, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, flera organisationer och det lokala näringslivet.Tillsammans kommer vi att skapa förutsättningar för snabbare integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Den 17 mars kommer ÖppnaDörren att finnas på plats på varuhuset Åhléns i Örebro för att informera allmänheten om hur de kan göra för att möta någon med annan bakgrund och vara med och skapa ett öppnare Örebro och ett öppnare Sverige. Samarbetet med Åhléns innebär förutom närvaron på varuhuset att anställda på Åhléns sedan den 1 februari får göra ett möte med en ny svensk genom Yrkesdörren på arbetstid.

Som ett led i att skapa fler möten för ömsesidig integration i Örebro kommer ÖppnaDörren också att delta under en integrationsmiddag på Örebro slott den 13 mars tillsammans med aktörer i kommunen och inom näringslivet för att se hur man på bästa sätt kan samla kraft i integrationsfrågan. Det är Örebros landshövding Maria Larsson som bjuder in till middagen som anordnas tillsammans med ÖppnaDörren. En av de som kommer att tala under middagen är Amelie Silfverstolpe, programansvarig på ÖppnaDörren.

-Vi vet att det är många både privatpersoner och företag som vill bidra till ömsesidig integration, och ta vara på all den kompetens som de nyanlända har med sig, men som inte vet hur de ska göra. ÖppnaDörren hjälper till genom att matcha dessa personer med utrikesfödda som har samma kompetens och intressen, säger Amelie Silfverstolpe.

ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter som alla i dagsläget finns eller inom kort kommer att starta upp i Örebro; YrkesdörrenInvitationsdepartementetKompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen men det långsiktiga målet att skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

-Eftersom ÖppnaDörrens har samlat flera initiativ som alla matchar nya och etablerade svenskar i vardagliga möten finns det något som passar alla och vi vet att det finns ett stort intresse av att engagera sig men att det kan vara svårt att veta hur och därför känns det extra viktigt att vara på plats i Örebro för att informera om hur man kan vara med och bidra, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Ett av de initiativ som ÖppnaDörren driver är Yrkesdörren och fredagen den 16 mars anordnas i samarbete med Företagarna och arbetsförmedlingen en Yrkesdörrenlunch. Under lunchen kommer nyanlända och etablerade svenskar inom samma bransch att mötas för en timmes samtal. Syftet är att den som är ny i Sverige ska bredda sitt professionella nätverk och det görs genom att den som är etablerad i Sverige delar med sig av ytterligare två kontakter i sitt yrkesnätverk som kan vara till nytta för den som är ny i Sverige.

Under mötet pratar man också om informella rekryteringsvägar och sociala koder som kan vara relevanta att känna till. Under ett möte med Yrkesdörren sker samtidigt en informell validering av den utrikesföddes kompetens och en möjlighet för företagare att hitta relevant kompetens.

– Vi har provat det här med lyckat resultat i Gävle och ser verkligen fram emot att komma till Örebro och anordna en Yrkesdörrenlunch där. Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är småföretagarens största tillväxthinder, därför är samarbetet med Yrkesdörren så spännande, säger Anna Jansson Libietis, ansvarig för integrationsfrågor på Företagarna.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige. ÖppnaDörren kommer att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Örebro, Uppsala, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, och Västerås.

, , ,