Fyra skolor har beviljats pengar för att höja resultaten – “uppmuntra gymnasieelever att läsa mer”

Fyra skolor i Örebro kommun har beviljats medel för att höja resultaten. De olika satsningarna ska syfta till att öka resultaten i matematik, höja pedagogernas digitala kompetens, främja litteraturläsning i gymnasieskolan och öka medvetenheten om motorikens påverkan på inlärning. Satsningarna finansieras inom arbetet med ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025”.

-Det är bra att fler och fler skolor väljer att satsa på matematiken och att de är nytänkande i sina idéer. Den här satsningen handlar om att man på Olaus Petriskolan vill utveckla arbetet kring stödundervisning och att anpassa lärmiljöer som ett led i att öka resultaten i matematik. Vi vet också att fysisk aktivitet kan öka elevers prestationer i skolan och det är roligt att Brickebackens skola väljer att satsa på fysisk rörelse i samband med inlärning, säger Jessica Ekerbring (S) ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

-Navets skola har sedan tidigare blivit beviljade medel för en satsning på att skapa ett ”KOD-center”, en plats dit pedagoger från olika skolor kan komma för att få stöd när det gäller det digitala lärandet. Behovet är stort utifrån de nya direktiven i skolans styrdokument och nu behöver KOD-centret ökade resurser för att kunna möta det enorma intresse som visats från våra skolor, säger Marlene Jörhag (KD) vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Ett växande problem de senaste åren har varit den sjuknande läskunnigheten bland elever. Karolinska skolan har sökt medel för en läsupplevelsesatsning. För att möjliggöra detta vill Karolinska skolan göra vårdnadshavarna delaktiga i gymnasieelevernas läsande. Det ska bland annat ske genom att elever och vårdnadshavare ska läsa en gemensam bok för att sedan diskutera den.

– Det är inspirerande att Karolinska skolan blir först i landet med en idé för hur man ska uppmuntra gymnasieelever att läsa mer. Läskunnigheten är avgörande för att barnen ska nå målen i skolan, säger Seydou Bahngoura (C) presidieledamot i Programnämnd Barn och utbildning.

,