Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral

Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen.

Utmärkelsen delas årligen ut till en mottagning eller vårdcentral i Sverige som under det gånga året har bedrivit en diabetesvård med mycket goda resultat, och som har varit stabil över tid. En viktig förklaring till att utmärkelsen för år 2017 går till Adolfsbergs vårdcentral är diabetesteamets arbetssätt.

– Tät uppföljning och diabetesronder är ett framgångskoncept. Vi är tillgängliga för patienterna, de kan nå oss per telefon eller via e-tjänsterna på 1177. Vid uppföljningar tar vi prover, justerar mediciner vid behov och om det behövs kopplar vi på dietist eller läkare, säger Ingela Kärnheim Toresson diabetessjuksköterska vid Adolfsbergs vårdcentral.

Hon poängterar att teamets strukturerade arbetssätt utgår från Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Ett diabetesteam med en vilja att ständigt förbättras och som uppvisat mycket goda resultat över tid. Med stort engagemang, patientcentrerat arbetssätt och tydlig struktur i arbetet är diabetesteamet vid Adolfsbergs vårdcentral en god förebild för en allt bättre diabetesvård.”

– Med hjälp av Nationella Diabetesregistrets nyckelindikatorer kunde vi se vilka landsting som haft störst framgång inom diabetesvården och där framträdde Region Örebro län som en stark kandidat. Därefter kunde vi leta fram den primärvårdsenhet som uppvisade det bästa sammanvägda resultatet, och det var Adolfsbergs vårdcentral i Örebro, säger Pär Samuelsson på Nationella Diabetesregistret.

,