Åtta av tio nöjd med sitt besök på vårdcentral

Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också jämföras med riksgenomsnittet på 81,6 procent. Det visar Nationell patientenkät, en jämförelse mellan alla landsting och regioner, där sju så kallade indikatorer har jämförts efter ett besök hos sjuksköterska eller läkare.

– Det är positivt att länsborna är något nöjdare nu än tidigare, det visar att förbättringsarbeten ger effekt, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar hälso- och sjukvården. Att åtta av tio besökare på en vårdcentral efteråt kan ge betyget ”ett bra helhetsintryck” är bra, men det visar också på ett utrymme till förbättringar.

källa: Region Örebro län