Konststudenter har utforskat länsmuseets samlingar – blev utställningen Ingen Äger Tiden

Ingen Äger Tiden är ett kreativt undersökande projekt på Örebro läns museum som väver ihop forskning, konstnärlig gestaltning, pedagogik och metodutveckling. Målet är att utveckla ett historiskt medvetande som är inkluderande. Projektet vänder sig till en varierad målgrupp bestående av museer, forskare, konstnärer och en mångfacetterad publik.

Som en del i projektet har museet ett pågående samarbete med Kungliga konsthögskolan där tjugotre konststudenter utforskar och tolkar museets samlingar för att diskutera och ompröva historiska och samtida relationer mellan föremål, plats och gemenskap. Resultatet visas i utställningen Ingen äger tiden – vem har rätt till historien? som invigs på Örebro läns museum den 24 mars.

Utställningen vill synliggöra och kommentera hur historia skrivs, hur den omvärderas och omformuleras beroende vem som använder sig av den. Vad betyder det att ingen äger tiden?

Projektet leds av Daniel Urey på Örebro läns museum och Johan Hegardt, forskare vid Södertörns högskola.