Dags att anmäla sig till OpenArt – 450 dagar kvar till konsthändelsen

450 dagar kvar till nästa OpenArt och organisationen är mitt uppe i planeringen av 2019 års konstbiennal. Arbetet pågår för fullt med organisation, struktur, innehåll och utförandet i form av deltagande konstnärer, fokusländer, tänkbara utställningsplatser och mycket mer.

Ett led i arbetet är Open­ Call som öppnar idag en ansök­ningsportal för yrkes­verk­samma konst­närer inför OpenArt 2019. OpenArt är öppet för konst­närer från hela världen att söka med samtida konst­verk och idéer, med betoning på bredd, koncept och utfö­rande. Ansök­nings­pro­cessen öppnar kl 8.00 den 15 mars och pågår till kl. 24.00 den 15 maj 2018. Portalen nås via Open­Art’s hemsida www.openart.se.

Juryn består av personer inom konstvärlden med olika erfarenheter och perspektiv på samtidskonst som tillsammans gör urvalet av vilka som ska representeras på utställningen.

Under de senaste åren har 30-40 procent av de medverkande konstnärerna i OpenArt antagits via Open Call. Resterande konstnärer har blivit handplockade av OpenArts curatorer. OpenArt är framförallt en utomhusutställning och inför 2019 eftersöks både konstverk som utmanar stadens offentliga rum och nya idéer på vad offentlig konst kan vara.

källa: Örebro kommun/ OpenArt

, ,