Har sytt ihop ett socialt företag

Örebro har i dagarna fått ett nytt socialt företag. Den 14 mars bildades den ekonomiska föreningen Kapell, Sy och Fixarverkstan. Fast egentligen är det en sanning med viss modifikation, för man har faktiskt redan har varit igång i mer än ett år inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt som drivits av Verdandi i Örebro.

– Målet med projektet var från första början att det skulle resultera i ett nytt socialt företag som kan bygga vidare på alla goda erfarenheter från projektet. Att det nu blivit verklighet betyder jättemycket både för oss på Verdandi och för de personer som deltagit i projektet och som nu får chansen att fortsätta i det nya företaget, säger Carina Dahl som är ordförande i Syverkstan.

Det som gör att Syverkstan sticker ut är man uppfyller kriterierna för att vara ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag (ASF) eftersom fokus ligger både på försäljning och på att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden sysselsättning.

– Att ett nytt socialt företag kommer igång i Örebro är mycket glädjande, säger Erik Brodin, som är affärsrådgivare på Coompanion och har hjälpt Syverkstan med allt det praktiska kring företagsstarten. Vi på Coompanion ser ett stort behov av ”snälla” företag som vågar ta till vara på den enorma potential som finns hos alla som av olika skäl inte har ett jobb. Syverkstan är ett skolexempel på hur socialt företag ska jobba och vi kommer givetvis att bidra med kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling även fortsättningsvis, avslutar Erik Brodin.

Medlemmar i föreningen är än så länge ett antal lokala Verdandi-föreningar. Ambitionen är dock att även anställda ska ges möjlighet att bli ägare och medlemmar i företaget.