Transcom flyttar jobben till Örebro – “ett ökat behov av arbetskraft”

Transcom Sverige har tvingats informera lokala fackliga representanter om en nedläggning av företagets kontor i Karlskoga. Drygt 300 Transcom-anställda berörs av stängningen, utöver dessa berörs även ca 45 inhyrda konsulter. Målet är dock att så många anställda som möjligt ska flytta med till Transcoms verksamhet i Örebro, där det finns ett ökat behov av arbetskraft.

Den personal som väljer att inte flytta med till Örebro kommer att erbjudas olika typer av stöd i samarbete med den lokala Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet.

Kontoret i Karlskoga kommer att stänga senast den sista december 2018.