Vård- och omsorgscollege får klartecken för fem år till

Vård- och omsorgscollege Örebro län uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, och är därmed certifierat för att bedriva sin verksamhet i ytterligare fem år.

– Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsutbildningarna ska vara anpassade till arbetslivet så att elever är anställningsbara direkt efter sin utbildning. Vi jobbar också för att människor ska stanna kvar i branschen, och att marknadsföra yrkena inom vård- och omsorgsbranschen som fantastiska yrken. Vi har massor av utmaningar för att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och VO-college är en bra plattform för det arbetet, säger Lena Uvhagen, utvecklingsledare på Region Örebro län.