Privat aktör kan ta över serveringen vid Ässundet – efter Korpens konkurs

Korpen i Örebro har begärts i konkurs. En konkursförvaltare arbetar nu med hur verksamheten kan räddas. Enligt uppgifter kan det populära sommarcaféet vid Ässundet läggas ut på en privat entreprenör. Från Korpens riksorganisation ser man inte Ässundet som ett prioriterat område.

– Från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets sida har vi inget svar om Ässundet. En sådan verksamhet tillhör inte heller kärnverksamheten i Korpen och från centralt håll kommer inga initiativ att tas för att en Korpförening ska fortsätta driften. Det hindrar dock inte ett lokalt intresse om det skulle dyka upp, säger Leif Gerhardsson, projektledare på Korpens riksorganisation i Stockholm.

Korpen lokalt har under många år drivit caféet vid Ässundet.