Regionen förlänger inte avtal med Attendo Rynningeviken – behovet av vårdplatser har avtagit

Det nuvarande avtalet mellan Attendo Rynningeviken och Region Örebro län upphör den 31 mars 2018 och kommer, som tidigare aviserats, inte att förlängas. Region Örebro län har sedan maj 2015 köpt externa vårdplatser för utskrivningsklara patienter av Attendo Rynningeviken. Avtalet har varit en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård.

– Avtalet med Attendo säkrade tillgången till vårdplatser när vi behövde dem, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården. För att vi skulle kunna bedriva en patientsäker vård var dessa vårdplatser nödvändiga under en period. Nu tar kommunerna snabbare hem sina patienter till kommunal vård, vilket är bra för patienterna. I kommunerna får de en vård som är bättre anpassad till deras behov. Det är också bra för sjukhusen. Nu kan de här vårdplatserna användas till patienter som behöver vård på den här nivån.

– Samarbetet med Attendo Rynningeviken har fungerat mycket väl men avtalet har redan från start varit en tillfällig lösning, säger Ewa Slätmo, områdeschef för Område medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro. Vi ser nu väldigt positiva effekter från kommunerna när det gäller att möjliggöra hemgång för patienter som är utskrivningsklara. Beläggningen på Rynningeviken har sedan mitten på januari legat betydligt lägre än tidigare, och behovet av de externa vårdplatserna har successivt avtagit.

,