Tävling om vilken som är den mest cykelvänliga arbetsplatsen

För att uppmuntra och stödja arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och vid lokala tjänsteresor startar nu projektet Hållbart resande i Örebroregionen utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Alla arbetsplatser i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun och Örebro kommun är välkomna att jobba för att få en utmärkelse.

För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats är så har projektet tagit fram 18 stycken kriterier fördelat på tre nivåer.

-Kriterierna handlar bland annat om vilka dusch- och omklädningsmöjligheter som arbetsplatsen erbjuder till de som cykelpendlar, vilken kvalitet cykelparkeringarna har och hur arbetsplatsen arbetar med kommunikation kring cykling, säger Katarina Bååth, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

,