Kraftig ökning av exporten från länet – “stor betydelse för tillväxten och jobben”

Exporten från Blekinge, Norrbotten och Örebro län ökar kraftigt. Det framgår av en ny analys från Stockholms Handelskammare.

– Det är uppenbart positivt att alla län går framåt. Det skapar förutsättningar för jobb och tillväxt. Den senaste tidens ökade kritik mot frihandel och diskussionerna om införande av tullar är därför bekymmersam, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

I absoluta tal ökade storstadsregionerna Stockholm, 23 miljarder, och Västra Götaland, 32 miljarder, sin export mest mellan år 2016 och år 2017.

Den procentuella ökningen blev dock störst i Blekinge, Norrbotten och Örebro.

– Exporten har en stor betydelse för tillväxten och jobben, inte minst om räntorna höjs och man i lägre grad kan räkna med att inhemsk konsumtion ska stötta tillväxten. I ett sådant läge blir exporten allt viktigare, säger Andreas Hatzigeorgiou.