Politiker gör praktik på LSS-boenden

Örebro är en av åtta kommuner som hittills antagit en utmaning från Funktionshinderbanan om att skicka ansvarig politiker på praktik på ett LSS-boende för personer med särskilda behov. Örebro skickar nio politiker från sex politiska partier på praktik.

För andra året cyklar Funktionshinderbanan 80 mil för fler och bättre LSS-hem för personer med särskilda behov. I år utmanar initiativtagaren Robin Berkhuizen landets LSS-ansvariga kommunpolitiker att göra praktik på ett LSS-boende.

Örebro kommer skicka Georg Barsom (KD), ordförande i Nämnden för funktionshindrade på praktik på ett av kommunens LSS-gruppboenden under maj månad. Även Fisun Yavas (S) som är Vice ordförande i nämnden samt representanter från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer göra kortare praktik på LSS-boende. Sammanlagt skickar Örebro nio representanter från nämnden på praktik på LSS-boende.

– Att praktisera i ett boende för att få ta del av vår personals och servicemottagares vardag ska bli oerhört inspirerande för mig som ordförande i nämnden, säger Georg Barsom

Ledamöterna kommer även dela med sig av sina lärdomar när Funktionshinderbanan passerar Örebro den 19-20 september. Hittills har 21 politiker i åtta kommuner antagit utmaningen.

Margareta Wiklund är ordförande för FUB i Örebro som jobbar för personer med utvecklingsstörning.

– Jättebra initiativ. Det är viktigt att politikerna får en bild av verksamheten. Jag önskar att politikerna under hela praktiken löpande ställer sig frågan om personerna på boendet har goda levnadsvillkor och får samma förutsättningar som andra i samma ålder, säger Margareta Wiklund.