Sju av tio lärare är behöriga – “lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor”

Med en lärarbehörighet på 71 procent ligger Örebro län på snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 2 611 grundskollärarna i Örebro län (motsvarande 2 266 heltidstjänster) var det 2 065 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.