Därför måste träd sågas ner vid Konserthuset

På grund av att en vattenledning ska flyttas kommer kommunen att ta ner några enstaka träd vid parkeringen vid Konserthuset, mellan den 26–28 mars. Träden tas ner nu innan fåglarnas häckningsperiod börjar.

Vattenledningarna som går mellan Svartån och parkeringen behöver flyttas inför bygget av det nya Kulturkvarteret. Beräknad byggstart för Kulturkvarteret är hösten 2018, men under våren och sommaren kommer en del förberedande arbeten att pågå. Träden tas ner nu för att inte störa häckande fåglar. När Kulturkvarteret är klart kommer nya träd att planteras.

källa: Örebro kommun