Förstudie om Ässundets framtid – “lyfta Hjälmaren och dess attraktioner”

Nu planeras för hur Ässundet vid Hjälmaren kan användas. – Det som sker är att vi gör en förstudie om hur en framtida verksamhet skulle kunna se ut. Det är en del av vår satsning på att lyfta Hjälmaren och dess attraktioner och förstudien kommer att läggas fram för kommunen som ett beslutsunderlag för framtiden. Frågan har ju i högsta grad aktualiserats i och med Korpens konkurs, men har faktiskt inget att göra med den, det hela kom som en överraskning när vi hade börjat jobba med detta, säger Björn Fransson på Örebrokompaniet.

Förstudien görs av Claes Nelander på uppdrag av Örebrokompaniet och finansieras av bidrag från Fritidsnämnden.