Live at Heart med i europeiskt samarbete – tio artister får EU-stöd

Planeringen för årets Live at Heart är i full gång. Nytt för i år är att Live at Heart är med i EU-programmet INES, Innovation Network of European Showcases, som ska skapa förutsättningar för artister och människor som jobbar i musikindustrin att öka sina nätverk utomlands.

“I korta drag kommer per automatik sju andra showcasefestivaler inom INES till Live at Heart och bokar artister till sina festivaler. Givetvis kommer vi ha tillbaka andra festivaler som vi haft förut men även lägga till utanför INES så vi kommer upp till totalt ett 20 tal festivaler som kommer boka artister från Live at Heart världen över. INES innebär också att Live at Heart kommer utse tio artister som kan få EU stöd (resa, gage) under 2019 för att delta på INES showcasefestivaler i Europa”, skriver arrangören.

källa: Live at Heart

, ,