Klart med nytt avtal mellan Regionen och Capio – börjar gälla den 1 april

1 april gäller ett nytt vårdavtal mellan Region Örebro län och Capio Läkargruppen. Det nya avtalet innebär att alla remisser till specialistvård kommer att hanteras av kliniker inom Region Örebro län. Det gäller även egen vårdbegäran som skickas direkt från patienter i länet. Remisser och egen vårdbegäran kommer att fördelas till något av länets fyra sjukhus dit även Capio Läkargruppen räknas.

– Våra sjukhus i länet är numera profilerade på olika specialiteter. Men om en patient önskar vård på ett speciellt sjukhus går det givetvis bra att ange det i en egen vårdbegäran och om det är möjligt kommer vi göra vårt bästa för att uppfylla önskemålet, säger planeringschef Gustav Ekbäck från Hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Samordningen av remisserna kommer att bidra till en effektivare planering av vården och kortare väntetider.

– Capio Läkargruppen har lång erfarenhet av samverkan med Region Örebro län säger Karl Johansson-Bäckgren, vd på Capio Läkargruppen. Nu utvecklar vi samarbetet ytterligare genom att upprätta gemensamma rutiner och riktlinjer. Capio Läkargruppen blir på så vis mer integrerad i Region Örebro läns planering och vi kommer tillsammans att kunna jobba för en ökad tillgänglighet med fortsatt god kvalitet för invånare och patienter i Örebro län.

,