Ökad delaktighet på Örebros vårdboenden – inför en skånsk modell

Nu ökar vi delaktigheten inom kommunens vård- och omsorgsboenden. Ett nytt sätt att arbeta med delaktighet införs som kompletterar befintligt arbete. Det ska öka möjligheten för personal och de boende att mötas och prata om det som de boende vill påverka, förändra eller undrar över.

– Att de boende kan påverka sin vardag är mycket viktigt för att de ska må bra och därför inför vi nu en delaktighetsmodell, säger Margareta Dahlén, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Örebro kommun.

Delaktighetsmodellen är framtagen av kommunförbundet i Skåne i samarbete med en forskare på Malmö högskola. Den är numera ett beprövat arbetssätt för att underlätta en jämlik dialog mellan de boende och personal inom bland annat vård och omsorg. Poängen med modellen är att de boende först träffas utan personal för att prata om hur de upplever sitt boende. Därefter möter de personalen och kan gemensamt diskutera vidare. Samtalen leds av utbildade vägledare från en annan del av verksamheten.

– Att vägledarna kommer från andra delar av verksamheten skapar utrymme för frågor och synpunkter som kanske inte tagits upp annars, vilket ska kunna hjälpa oss att utveckla verksamheten på bästa sätt, säger Margareta Dalén.

I Örebro är två undersköterskor utbildade som vägledare enligt modellen. En första slinga med fyra samtalsträffar har avslutats på Jeremiasgården. Insatsen har varit uppskattad av boende, personal och ledning.

– Uppskattningen från de boende blev stor. Vi har fått uppdrag av ledningsgruppen Vård- och omsorgsboende att fortsätta använda delaktighetsmodellen på flera boenden, säger vägledarna Rana Yonan och Ann-Sofie Sparrow.

källa: Örebro kommun

,