Så påverkas du av musik – ny utbildning vid Musikhögskolan

Till hösten startar Örebro universitet det nya kandidatprogrammet Musik, kultur och medier. Studenterna kommer att få lära sig analysera vilken betydelse musiken har haft genom historien, men också tänka kritisk om förhållandet mellan musik och samhälle i dag. Programmet är tvärvetenskapligt och ska ge ett mångfacetterat perspektiv i utforskandet av musiken. En viktig fråga är till exempel hur musik kan påverka idéer om genus och sexualitet, klass och nationalitet.

Studenterna läser bland annat historia, sociologi och medievetenskap.

– Det finns olika sätt att lyssna på musik. Vi kommer att undersöka den utifrån olika lokala och globala sammanhang och vad de kan innebära för den som lyssnar, säger Jon Mikkel Broch Ålvik, lektor vid Musikhögskolan.

Programmet har en solid musikvetenskaplig bas och musiken studeras som ett audivisuellt och multimodalt fenomen, med särskilt fokus på de moderna mediernas betydelse och på den klingande musikens samspel med det visuelle.

– Audiovisuellt är hur musiken fungerar som både ljud och bild och multimodalt är hur musiken talar till olika sinnen samtidigt, förklarar Ulrik Volgsten.

Den som söker till programmet behöver inte vara musiker. Ulrik Volgsten drar parallellen till litteraturvetaren som inte behöver vara deckarförfattare.

– Det är ingen som förväntar sig att en litteraturvetare ska ha skrivit en bok. Men man ska vara intresserad av att reflektera, analysera och tänka kritiskt, säger Ulrik Volgsten.

,