Då spelar Idol-Chris i Stadsparken – tillsammans med Svenska Kammarorkestern

Örebrokompaniet, NA och Svenska Kammarorkestern arrangerar gemensamt det publika evenemanget ”Önskekonserten” den 18 augusti 2018.  Nu är det klart att konserten spelas på Stadsparken-scenen och kommer vara gratis och öppen för alla, i syfte att göra klassisk musik mer tillgänglig.

Stadsparken-scenen har inte använts särskilt aktivt den senaste tiden. Örebrokompaniets uppdrag är att tydliggöra Örebro som en attraktiv plats att både besöka och bo i. Som ett led i det arbetet vill stadens marknadsbolag att Stadsparken och scenen i parken ska användas mer frekvent. I sommar kommer bland annat Lena Philipsson till Stadsparken-scenen den 7 juli. Nu står det även klart att Idol-vinnaren Chris Kläfford från Lindesberg kommer uppträda tillsammans med Svenska Kammarorkestern i samband med Önskekonserten den 18 augusti.

– Stadsparken har vid flera tillfällen röstats fram som en av de vackraste parkerna i både Sverige och Europa. Det känns riktigt roligt att Önskekonserten kommer äga rum och ge ännu mera liv åt parken. Konserten är tänkt som en ”picknick-konsert” i det gröna och då kan ingen plats vara bättre än just Stadsparken i Örebro, säger Louise Anestad, Evenemangs-och varumärkesansvarig på Örebrokompaniet.
Via NA kommer under våren ett trettiotal musikaliska verk presenteras och läsarna ges möjlighet att rösta fram vilka stycken som ska spelas under ”Önskekonserten”.  En konsert där publiken själva får välja innehållet. De verk som får flest röster kommer att framföras under konserten. Röstningen påbörjas under april månad.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan samarbeta i en konsert där läsarna får vara med och påverka vad som framförs. Roligt att vi kan göra detta tillsammans med Svenska Kammarorkestern och Örebrokompaniet, säger Anders Nilsson, chefredaktör på NA.

Målsättningen är att göra Önskekonserten till ett årligt återkommande evenemang. Ett tillfälle för gemene man att engagera sig, njuta av klassisk musik och möta människor i Örebros trevliga miljöer. En konsert för den yngre generationen kommer hållas i direkt anslutning till Önskekonserten där Ayla Kabaca, bland annat känd som programledare på Bolibompa kommer att ha en central roll.