Då stänger länsmuseet på Engelbrektsgatan – men öppnar på andra platser

Söndagen den 27 maj är sista dagen som Örebro läns museum har öppet i länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3. Museet stänger under mer än två och ett halvt år för en totalrenovering.

“Förutom underhållsrenovering planeras också för förbättringar, att huset efter renoveringen ska upplevas mer inbjudande och tillgängligt. Kontakten mellan stad, slott och museum ska bli bättre genom att skapa tydligare siktlinjer inifrån och ut och tvärt om. I renoveringsplanerna ingår också en bra placering av ett café, så att besökarna kan få en dos kultur med fikat”, skriver museet i en information.

“Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 stänger, men Örebro läns museum gör det definitivt inte. Museet går inte i ide. Den ”nya” länsmuseibyggnaden förväntas kunna öppnas under 2021. Det blir en massiv satsning på nya utställningar som kommer att stå färdiga i de nyrenoverade lokalerna. Planeringen har redan börjat men ett stort arbete väntar med nerplockning av befintliga utställningar och produktion av två nya basutställningar till nyöppningen”.

– Så arbete saknas inte för personalen under perioden museet är stängt, bekräftar museets enhetschefer Elinor Magnérus och Marcus Drotz.

– Från och med augusti i år kommer vi starta regelbunden utställningsverksamhet på Örebro slott, berättar Marcus, som är chef på publikenheten och utställningsansvarig. Vi har funnits där i mindre skala sedan sommaren 2017 då vi ovanför turistbyrån byggde en utställning med modeller som berättar om slottets byggnadshistoria. Men det är i Vasasalen vi öppnar den första tillfälliga utställningen Anslagstavlor den 11 augusti. Det är en utställning där Maria Sedell och Staffan Ekegren har dokumenterat anslagstavlor på olika platser i Örebro län och i samband med det även gjort intervjuer.

– I november ökar vi på utställningarna på slottet ännu mer med en utställning med Jan Håfström, en av Sveriges främsta nu levande konstnärer. Om allt går i lås kommer han att göra en utställning speciellt anpassad för det rummet. Det är vi stolta över. Håfström, som i breda kretsar är känd för Mr. Walker, växte delvis upp i Örebro. Det var här han började teckna serier, något som han på olika sätt återvänt till i sitt konstnärskap.

– Dessutom ska vi synas ute i länet med våra utställningar på ett sätt vi inte gjort förut fortsätter Marcus Drotz. Vi har redan tre vandringsutställningar på gång och ett par kommuner länet har redan anmält intresse. Under våren har två spännande utställningar, Rött och Fyndet, visats på museet. De kommer nu att krympas och anpassas till turnéversioner. Anslagstavlor ska sedan också ut på turné, liksom Finland finns inom mig, en fotoutställning av Agnes Thor som invigdes 2017.

– En del av våra föremålssamlingar kommer att finnas med i vandringsutställningarna och en del av Karl Axel Pehrson- donationen kommer att visas på Läckö slott 2019. I övrigt kommer den fysiska tillgängligheten till samlingarna begränsas under tiden museet är stängt konstaterar Elinor Magnérus som är chef på kunskapsenheten. Konstsamlingen kommer att flyttas och det blir mycket jobb med det samt att packa och flytta alla utställda föremål. Men en stor del av samlingarna finns sökbara på Digitalt museum där vi också kommer att göra fler ”utställningar” under särskilda teman.

För många av museets experter inom arkeologi, byggnadsvård och slöjd blir det trots stängningen ”buisness as usual”, verksamheten fortsätter som förut.

källa: Örebro läns museum

,