Talar om ätstörningar – del i Studieförbundet Vuxenskolans föreläsningsserie

Torsdag den 5 april föreläser Maja Engström och Katarina Lindstedt om ätstörningar. Maja är aktiv i föreningen Frisk & Fri och Katarina är forskare vid Institutionen för Medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, hon arbetar också som behandlare på ätstörningsenheten Region Örebro län. Maja delar med sig av tidigare erfarenheter av att vara drabbad av ätstörning och Katarina pratar om olika diagnoser, behandlingar och det faktum att man kan bli frisk och fri.

Föreläsningen äger rum på Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och är en del i föreläsningsserien Det vi inte pratar om som syftar till att öka kunskapen och motverka skuld och skam kring ämnen som kan vara svåra att prata om.

Ätstörningar är komplicerade och allvarliga sjukdomar som drabbar män och kvinnor i alla åldrar. I ett samhälle med höga prestationskrav, snäva normer, ideal och stort hälsotänk kring kost och träning kan det vara svårt att prata om när det går över styr och sjukdomen är ett faktum.

– Det är viktigt att lyfta ätstörningar och att prata om det, det är något vi gör i dag, men det finns fortfarande så många myter och så mycket okunskap om vad ätstörningar är. Jag tror att alla nog känner någon som är eller har varit drabbad, men det är så otroligt svårt att prata om, just därför måste vi prata om det, säger Maja.