Så ska fler blivande förstagångsföräldrar lockas till grupp

Andelen förstagångsföräldrar som går i föräldragrupp minskar sakta för varje år både inom Region Örebro län och i hela landet. Det finns ett behov av att skapa så kallade riktade föräldragrupper för att på så vis förhoppningsvis nå fler grupper av föräldrar. Regionstyrelsen beslutar att anslå drygt 1,2 miljoner kronor för 2018 och 2019 att disponeras för en utökad bemanning med barnmorskekompetens.

källa: Region Örebro län