Sex europeiska regioner möts i Örebro – “integrera människor i samhälle och arbetsliv”

I syfte att stärka konkurrenskraften hos sociala företag möts representanter för sex europeiska regioner i Örebro den 4-5 april. Under de båda dagarna ska erfarenheter utbytas och sociala företag besökas.

Region Örebro län arbetar aktivt för att stötta länets arbetsintegrerande sociala företag, vilka är företag som drivs med en ambition om att omsätta vinsterna i den egna verksamheten. Målet för de sociala företagen är en bra verksamhet snarare än att göra vinst.

– Det handlar till exempel om företag med målet att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Men det kan även handla om kooperativ, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor.

Samverkan med regioner i Europa

Liknande verksamheter finns på flera håll i världen och inom RaiSE-projektet har sex europeiska regioner gått samman för att gemensamt finna lösningar på hur stödet till dessa verksamheter kan optimeras.

– Genom att ta del av andra regioners styrkor inom socialt företagande har vi möjlighet att ge våra regionala aktörer ett bättre stöd. Det kan förhoppningsvis leda till fler arbetstillfällen som ger fler människor möjlighet att komma ut i arbetslivet, säger Bengt Storbacka.

Besökarna, som kommer från regioner i Italien, Irland, Skottland, Ungern och Spanien, ska under vistelsen i länet hälsa på hos åtta arbetsintegrerade sociala företag i Örebro, Karlskoga och Hallsberg. De kommer också att få ta del av goda exempel på verksamheter, policies och aktiviteter som stödjer sektorn.

Det internationella besöket avslutas med en middag på Örebro slott där bland annat politiker och tjänstemän från Region Örebro län, landshövdingen, företagsföreträdare samt Partnerskapet för sociala innovationer deltar.

Under 2017 träffades deltagarna i projektet vid tre tillfällen, i Barcelona, Budapest och Bologna.