Snart invigs naturreservatet vid Göksholm – “sällsynta växter, djur, svampar och lavar”

Den 29 april invigs naturreservatet Göksholm. Det sker mellan klockan 11 och 15. Området är länets senast bildade naturreservat.

”Det består av ekhagar och lövskogsområden strax söder om Göksholms gård, en av Sveriges äldsta byggnader som ännu är bebodda. Med det är inte bara gården som har en lång historia. Här på Göksholmshalvön har det funnits lövskogar och beteshagar med ädellövträd som ek och lind genom många århundraden, med en lång rad sällsynta växter, djur, svampar och lavar knutna till sig”, informerar länsstyrelsen.

Läs mer här: 

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/orebro/Pages/goksholm.aspx

, ,