Återvinningsstationen på Klostergatan stängs – hänvisas till Norra Bangatan

Återvinningsstationen på Klostergatan i Örebro stängs den 13 april eftersom platsen ska bebyggas. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. FTI hänvisar därför alla återvinnare av till närliggande återvinningsstationen på Norra Bangatan.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart tråkigt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på närliggande stationer.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen på Norra Bangatan och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Ulla Krohn, FTI.