Satsningar på ungas fritid – och trygga bostadsområden

I dag fattade programnämnd samhällsbyggnad beslut om hur de ökade skatteintäkterna ska fördelas. Satsningarna omfattar goda och trygga miljöer i bostadsområden och satsningar på barn och unga inom kultur och fritid.

“Örebro kommun har under de senaste åren växt mycket och snabbt och därför har resurserna lagts på att få fram nya bostadsområden. Nu stärker vi upp förvaltningen med nya resurser för att skapa goda och trygga miljöer i befintliga bostadsområden. De ökade skatteintäkterna ska gå till att rusta upp redan befintliga områden som exempelvis Lundby, Lillån och Odensbacken”, uppger kommunen.

– Med begränsade resurser har arbetet med nya bostadsområden under några år prioriterats. Örebro kommer fortsätta växa snabbt men vi måste samtidigt mäkta med att utveckla de befintliga områdena. I och med den här förstärkning använder vi ökade skatteintäkter från ett växande Örebro för att stärka tryggheten och utemiljön i hela kommunen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

– I kommunen finns många centrummiljöer som behöver rustas upp, både på landsbygden och i staden. De här pengarna skapar möjligheter att dels förbättra dialogerna med medborgarna och dels att samordna arbetet med att skapa mer attraktiva och trygga miljöer i flera av våra tätorter, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

En annan stor satsning är att tre miljoner fördelas till Kultur och fritid för att förbättra kultur- och naturupplevelser för barn och unga. Satsningen innebär bland annat mer pengar till fritidsgårdarna.

– En satsning på kultur och fritid är en satsning på barn och unga. Vi är mycket glada över att kunna tillskjuta pengar för utökade öppettider på fritidsgårdarna och för ett ännu bättre och mer tillgängligt friluftsliv för alla örebroare, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.