Internets informationsflöde jämförs med historiska Örebro slott – föreläsning på länsmuseet

Hur hänger Facebook-skandalen, Cambridge Analytica och hanteringen av vår tids jättemängder med information samman med Örebro slott? Sambandet kan verka avlägset.
På onsdag den 11 april kl 18.30 kommer konstnären Mats Hjelm till länsmuseet och föreläser om borgen som fenomen. Med Örebro slott som utgångspunkt handlar det om en koppling mellan dåtidens försvarsväggar och samtidens digitala.

Länsmuseet flyttar in med flera utställningar på Örebro slott med start sensommaren 2018. Museet vill bidra till ett öppet och levande slott och kommer att visa konst- och kulturhistoriska utställningar i Vasasalen och i andra lokaler. Slottet är i sig en spännande byggnad. När det byggdes stod det för makt, försvar och kontroll. Hur kan vi se på slottet idag? Hur finns makt och kontroll i dagens samhälle? Länsmuseet bjöd in konstnären Mats Hjelm att undersöka Örebro slott som fenomen.

Mats Hjelms undersökning utgår från slottets försvars- och övervakningsarkitektur. En kodad arkitektur som ända från borgens begynnelse krävde en ständig uppdatering för att motstå den militära kapprustningen. I takt med att platsens strategiska betydelse växte, uppdaterades även borgen för att kunna hålla emot hot utifrån.

Slottets försvarsväggar var planerade och byggda utifrån bilden och den information man hade om fienden. Mats Hjelm menar att det är samma tankemönster som gäller än idag när nationalstaten reser sina digitala väggar för att skydda vital samhällsinformation mot den yttre fienden.

– Genom att väva in Örebro slotts skyddsväggar med samtidens kontinuerliga behov av digitala skyddsväggar tillgängliggörs en tanketradition av makt, försvar, övervakning, fiende, kappupprustning och motstånd.

arkivbild: Örebro läns museum, digitalt museum/ Örebro-Kuriren 1965