Kommunen ger OpenArt ytterligare två miljoner

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om ökad satsning på OpenART. “Satsningen innebär att det tidigare anslaget ökar med två miljoner kronor årligen och ska bidra till att säkerställa OpenARTs höga kvalitet”, skriver majoriteten i ett pressmeddelande.

Efter tillägget på två miljoner kronor kommer budgetramen i år vara knappt 4,2 miljoner och för 2019 knappt 6,7 miljoner kronor Budgeten har alltid varit högre utställningsår jämfört med mellanåren. Utöver detta bidrar även näringslivet med finansieringen, enligt kommunens uppgifter.

OpenART har sedan starten 2008 etablerat sig som den största offent­liga konst­bi­en­nalen i Skan­di­na­vien med konst­närer från hela världen. Inom biennalen ryms OpenART Kids, OpenART Academy, guidade visningar och speci­ella natt­liga visningar, samt särskilda somma­re­ve­ne­mang. Under OpenART, som genomförs vart annat år, är nästan alla akti­vi­teter kost­nads­fria.

– Att flytta ut konsten till där människor finns har inneburit att många fler får ta del av den och röras, beröras och uppröras. Konsten skapar samtal och kraftfulla möten mellan människor. OpenART når dessutom publicitet och besökare långt utanför kommunens, länets och även landets gränser och gör Örebro till en attraktiv stad att besöka, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Bekräftelsen på att utställningen blivit en inter­na­tio­nell arena kom under uttag­nings­pro­cessen 2009. Ansök­ningar från flera delar av världen ström­made in och Örebro tog steget i rikt­ningen mot att bli en spän­nande del av den inter­na­tio­nella konst­scenen.

– OpenART: s särställning är unik och öppnar en helt ny värld mitt i stadskärnan. Det ger konsten ett mervärde utöver det rent ekonomiska – samtidigt som vi vet att Cityhandeln, näringslivet och hotellverksamheterna har mått bra av att allt fler människor väljer att besöka Örebro. Det ger Örebro både livs och växtkraft, säger Lennart Bondeson (KD) vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Den extra satsningen på två miljoner kronor årligen skall garantera att utställningen håller fortsatt hög kvalité samt säkerställa att konsten blir allsidig och tillräckligt utmanande för betraktaren samtidigt som den är till för hela kommunen ur ett tillgänglighetsperspektiv. OpenART skall fortsätta vara en del av kommunens satsning på attraktivitet och välkomnande säger Per-Åke Sörman (C), Kommunstyrelsen.

källa: Örebrokommun

, , ,