Så mycket betalar kommunerna ut i friskvårdsbidrag

En undersökning från mjukvaruföretaget Visma visar att 82 procent av alla kommunerna erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag till sina anställda. Men beloppet varierar stort, mellan 400 och 3 000 kronor per år och person. Fri tillgång till en simhall, friskvårdstimme och rabatter på lokala gym är andra vanliga personalförmåner som stärker de anställdas hälsa. I Örebro län är snittsumman cirka 1 200 kronor per anställd. Bidraget ges i 75 procent av kommunerna.

– Det är glädjande att så pass många kommuner erbjuder friskvård till anställda i någon form. Förhoppningsvis ser många kommuner det som en långsiktig investering i de anställdas hälsa och inte som en kostnad, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

I tider av hög sjukfrånvaro satsar allt fler organisationer på friskvård. En undersökning som Visma utfört visar att 82 procent av landets 290 kommuner erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag till sina anställda. Beloppet varierar dock kraftigt, mellan 400 och 3 000 kronor per person och år. Det genomsnittliga värdet för hela landet är 1 171 kronor.

Förutom friskvårdsbidraget har många kommuner tagit fler hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa. En vanlig förmån är en så kallad friskvårdstimme, där personalen får träna en timme i veckan på arbetstid. Därutöver har många bland annat erbjudanden om att utnyttja den kommunala simhallen fritt, få rabatter på utvalda anläggningar eller ta del av aktivitetsutbudet i en personalklubb.

− Friskvård är viktigt, inte minst för att förebygga arbetsrelaterade hälsoproblem som stress och utbrändhet. Utöver friskvårdsbidrag kan arbetsgivare också arbeta hälsofrämjande och minska stressen genom att effektivisera uppgifter som tar onödig tid. Det kan exempelvis vara en digital lösning för smidig hantering av personalens friskvårdskvitton, säger Sofia Gerstenfeld.

,