Då får politikerna fråga ut örebroarna – del i Open Up!-satsningen

Hösten 2017 anordnade föreningen Open Up! en samtalskväll på temat integration. Ledande företrädare för Örebros samtliga partier dök upp och presenterade sina idéer liksom besvarade publikens frågor.

Vid samma möte väcktes idén om ett omvänt samtal, ett där politiker fick ställa frågor och örebroare från stadens olika områden fick bidra med sina perspektiv och idéer kring ökad integration.

Nu blir den samtalskvällen av. Den 16 april klockan 18.00-20.30 möter ledande företrädare för Örebros partier de väljare som brinner lite extra för integration. Målet är att samla in erfarenhet, kunskap och idéer som kan stärka Örebros sammanhållning.

Mötet äger rum på Länsteatern.

,