Nämnd ger pengar till ökad trivsel för personer med funktionsnedsättning

“Nämnden för funktionshindrade beslutar i dag om flera satsningar för ökad trivsel för våra servicemottagare, såväl vuxna som barn. Totalt avsätter nämnden 300 000 kronor till olika kvalitetshöjande aktiviteter och insatser vid olika tillfällen under 2018”, skriver nämnden i en information.

-Vi har som ambition att Örebro ska vara en attraktiv stad för personer med olika funktionsnedsättningar att leva och bo i. Då krävs att vi kan erbjuda en bra verksamhet men där även den här typen av trivselaktiviteter kan erbjudas, säger Georg Barsom (KD) ordförande i Nämnden för funktionshindrade.

– Vi kan se i brukarundersökningar att vi har en god kvalitet och nöjda servicemottagare. Det är så klart glädjande och i det sammanhanget är det roligt att vi kan göra den här typen av satsningar för att fortsätta erbjuda bra verksamhet och trivsel till våra barn och vuxna, säger Fisun Yavas (S) vice ordförande i Nämnden för funktionshindrade.

Nämnden kommer att avsätta medel för att finansiera fyra olika satsningar som riktas till servicemottagarna:

50 000 kronor till sommaraktivitet för vuxna och barn i förvaltningen

30 000 kronor till genomförandet av melodifestivalen för personer med funktionsnedsättning

50 000 kronor till fika som en julhälsning från nämnden

170 000 kronor till julmiddag/jularrangemang för vuxna och barn i förvaltningen