Ökning i försäljningen av småhus – men länet går mot trenden

Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under första kvartalet 2018 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju procent jämfört med samma period 2017.
– Något liknande har vi inte sett på drygt ett år, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Antalet sålda småhus ökar, enligt Lantmäteriet, som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Sammanlagt såldes 11 733 småhus under årets första kvartal jämfört med 11 000 under samma period 2017 – en ökning med sju procent.1

– Vi ser en tydlig ökning av antalet försäljningar under första kvartalet i år. Sannolikt har det nya amorteringskravet som infördes 1 mars 2018 gjort att många ville köpa hus före detta datum, säger Johan Bäckström på Lantmäteriet.

Störst procentuell ökning jämfört med första kvartalet 2017, skedde i Västernorrlands län, med 20 procent. Nästan lika mycket – med 19 procent – ökade antalet försäljningar i Blekinge län under första kvartalet. Även i Gotlands och Norrbottens län skedde en kraftig ökning, med 17 procent.

I fem län minskade försäljningen av småhus: I Örebro län med nio procent, i Dalarnas län med sex procent, i Värmlands län med tre procent, i Kalmar län med två procent och i Jämtlands län med en procent.

,