Bor du på en tomt du inte äger? – Örebro bjuder in till Tomträtten dags

Representanter från 50 av Sveriges kommuner samlas när Örebro kommun bjuder in till Tomträttens dag den 18 april. Tillsammans med bland andra Villaägarnas riksförbud och flera framstående experter ska tomträtten diskuteras. Hur påverkas medborgarna? Och hur kommer det fungera i framtiden?

– Örebro kommun har precis som många andra stora utmaningar inom området tomträtter. Vi har visserligen tagit stora steg de senaste fyra åren, men vi nöjer oss inte med det. Vi är övertygade om att vårt arbete kan bli ännu bättre och vi vill förbättra kommunikationen med medborgare och externa parter som företag, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare, säger Fredrik Norrström från Mark- och Exploateringsavdelningen på Örebro kommun.

Tomträttens historia är över hundra år gammal, besittningsrätten som har gjort det möjligt för människor att bygga eget hus genom att hyra tomten av kommunen istället för att köpa tomt. Men idag väljer allt fler att friköpa sina tomter. Priset är ofta en viss procentsats av marktaxeringsvärdet men det varierar ändå mycket mellan olika kommuner. Och filosofi och arbetssätt kring tomträtterna skiljer sig också mycket åt mellan olika kommuner.

– I Örebro vill vi undvika tjänstemannabedömning för att få ett mer rättvist system. Därför utgår vi från taxeringsvärden, säger Fredrik Norrström.

– Målet är att den här dagen ska ge deltagarna ny kunskap, kontakter och inspiration till nya arbetssätt gällande tomträtter.

,