Statssekreterare besöker IKEA – ges exempel på god integration

Under tisdagen besöker arbetsmarknads- och etableringsministerns statssekreterare Anders Kessling Örebro läns integrationsråd. På agendan står bland annat ett studiebesök på IKEA i Marieberg för att se exempel på lyckat integrationsprojekt.
– Integrationsarbete är en av de viktigaste frågorna länets krafter har att samverka kring, säger landshövding Maria Larsson som är ordförande för integrationsrådet.

Integrationsrådet är landshövding Maria Larsson och länsstyrelsens grupp för att förankra och diskutera hur integration av nyanlända ska kunna ske så bra som möjligt i länet. Deltagarna i rådet är representanter för näringsliv, statliga myndigheter, kommuner och föreningsliv.

IKEA i Örebro arbetar med ett slags trestegsprojekt, där nyanlända börjar med praktik kombinerat med svenskastudier (SFI) vilket kan leda till fast anställning.